Brøndby Supporters Trust

Pressemeddelelse: Fan-indflydelse, åbenhed og Brøndby-hænderne skal med

Tidligere direktør i Brøndby IF, Frank Buch-Andersen, lancerede i BT i går muligheden for, at en gruppe investorer vil garantere en aktieemission på op mod 150 millioner, på betingelse af at aktieklasserne bliver ophævet.

Det er ekstremt positivt at se, at der stadig er mange personer med Brøndby IF i hjertet, der både vil og er i stand til at hjælpe klubben. Det er samme intentioner som ligger bag den opbakning BST har mødt indtil nu. Vi har allerede taget første skridt i retningen af den langsigtede løsning gennem fan-inddragelse, og med Frank Buchs udmelding er der mulighed for også at løfte klubbens økonomi.

Det er dog nødvendigt for Brøndby Supporters Trust at påpege en række bekymringer, som det er nødvendigt at der arbejdes videre med. Formand for Brøndby Supporters Trust Sune Blom udtaler i den forbindelse:

- Det afgørende for os har hele tiden været fan-indflydelse, åbenhed og værnet mod at klubben blev overtaget af enkeltpersoner eller virksomheder. Derfor har vi som udgangspunkt arbejdet med modeller, hvor man gradvist åbnede op for sammensætningen af Fodboldfonden og demokratiserede ejerkredsen af A-aktierne, men bevarede aktieklasserne

Klubbens udfordringer skal løses
Klubbens både sportslige og økonomiske udfordringer, vil BST naturligvis være med til at løse. Derfor vil BST gå i dialog med både Brøndby IF og Frank Buck omkring planerne for en større aktieemission. Målet er at finde den bedste og langtidsholdbare løsning for Brøndby IF.

- BST har allerede opnået en vigtig sejr, nemlig at alle omkring Brøndby IF spiller på samme hold. Derfor tager vi også konstruktivt imod Frank Buch tilbud, og er optimistiske omkring at vi i fællesskab kan finde en løsning, udtaler Sune Blom og fortsætter

- Vi har fra starten gjort det klart, at vores mål er at Brøndby IF skal være Nordens bedste fodboldklub, drevet af verdens stærkeste fællesskab. En løsning, uanset hvordan denne er skruet sammen, skal kunne stræbe efter begge mål.

- Vi arbejder for, at der ikke bare tilføres kapital på kort sigt, men findes en langsigtet løsning. En sådan løsning kræver at der er tiltro til klubbens produkt og tillid mellem klub og fans. Her kommer vi ikke uden om fan-indflydelse”

Finder en løsning i fællesskab
BST indgår derfor allerede i en dialog med de relevante parter omkring en fremtidigt løsning. Det bliver en løsning, hvor vi forventer at spille en afgørende rolle.

- Vi har stor tiltro til, at uanset hvilken model der vælges, vil det blive med BST og fansene ved bordet. Den aftale BST har indgået med Brøndby IF, viser med al tydeligt, at dette også er intentionerne fra Brøndbys side, udtaler Sune Blom og afslutter

- Vi er utrolig stolte af, hvor langt både vi og Brøndby IF har rykket sig på få måneder. Som Frank Buch-Andersen lægger vægt på i sit oplæg, er en fodboldklubs forhold til dens fans, afgørende for det at drive fodboldvirksomhed. Brøndbys mange engagerede fans har stor andel i, at dette forhold aldrig har været bedre i Brøndby IF”

Den aftale BST har indgået med Brøndby IF omkring aktieopkøb og dermed fanejerskab (http://brondby.com/article.asp?aid=70995&id=145) kan ikke undgå, at blive påvirket af en eventuelt kommende aftale. Vi har derfor sat startdatoen for fundraisingen til dette projekt på standby, indtil der er klarhed omkring hvilken model der bliver resultatet af den kommende dialog.

Brøndby Supporters Trusts rolle og formål

Siden Brøndby Supporters Trust for snart tre uger siden præsenterede muligheden for fan-ejerskab og indflydelse i Brøndby IF, har modtagelsen fra størstedelen af fanskaren været overvældende positiv. Blandt andet har over 2.000 signet op på vores hjemmeside og over 3.500 meldt t sig til på facebook.

Men som det også skal være i en så alvorlig situation som Brøndby IF’s, har der også været kritiske røster og bekymrede miner. Langt de fleste konstruktive og velmenende, heldigvis.

Den gennemgående bekymring ovenpå nyheden om, at BST vil samle penge ind til fan-indflydelse, har været, hvorvidt de penge som BST vil kunne samle ind, vil være tilstrækkeligt til at føre klubben tilbage til toppen af dansk fodbold.

Spørgsmålene omkring BST’s rolle i forhold til Brøndby IF’s økonomi er ikke blevet mindre i den forløbende uge, hvor fokus er rettet mod det kommende halvårsregnskab.

Vi vil ikke kommentere på Brøndby IF’s økonomiske situation før regnskabet er fremlagt fredag. Til gengæld, er det afgørende at for os, at slå fast hvilken rolle BST spiller i forhold til klubbens økonomi.

Brøndby Supporters Trust og opkøb af aktier

Det er vigtigt, for os i BST, at understrege, at Brøndby Supporters Trust er ikke, og har aldrig været, et økonomisk støtte-projekt. Den aftale vi har indgået, har hverken for os eller Brøndby IF handlet om en økonomisk redningskrans.

Derfor er aftalen også indrettet således, at vi har frem til 31/12 2013 til opkøb af aktier.

Det betyder absolut ikke, at vi er blinde overfor de store økonomiske udfordringer, som klubben står overfor, men det er ikke hvad dette projekt det handler om. Det er et projekt, som handler om at forandre klubben, at skabe den klub, som Brøndby IF skal være i fremtiden.

Vores formål er at søge større åbenhed og demokrati i klubben, for derigennem at sikre fans indflydelse og medbestemmelse i forhold til klubbens fremtid, beslutninger og strategi.

Den kommende indsamling, skal derfor ikke ses som en løsning på problemerne her og nu. Det er derimod en langsigtet løsning, der dels skal nedbryde den barriere der er opstået mellem klub og fans, skabe tillid og tiltro til fodboldklubben Brøndby IF, samt sikre fællesskabet af Brøndby tilhængere indflydelse i klubben.

Opnås ovenstående ikke, vil de økonomiske udfordringer for klubben blot blive større i fremtiden. BST formål er at sikre at Brøndby IF har et bæredygtigt produkt, der ud i fremtiden vil kunne føre klubben til tops i dansk fodbold igen.

Tid til forandring på Vestegnen

Vi kæmper for at gøre op med den usunde kultur, som har hevet Brøndby ned i kviksandet. En kultur, hvor det for længe har handlet om at beskytte sig selv om egne interesser, og hvor beslutninger er truffet ud fra snævre overbevisninger uden inddragelse af fællesskabet.

Vi ønsker en kultur, hvor man kommunikerer åbent og ærligt og hvor man anerkender og respekterer alle som bidrager til fællesskabet hvad enten man er fan, frivillig, aktionær eller sponsor.

Vi ønsker en professionel og effektivt drevet fodboldklub, hvor organisationen består af de bedste og mest kompetente personer, og hvor ledelsen til hver en tid står til ansvar overfor fællesskabet, så man sikrer, at klubben drives efter bedste evne i overensstemmelse med flertallets ønsker og værdier.

Vi ønsker en dynamisk fodboldklub, som udvikler sig med tiden, men gør det på en måde, så man ikke mister historien og værdierne.

Vi gør dette ved at sætte fokus på den ejer- og beslutningsstruktur, som har været med til at kvæle livet ud af fodboldklubben. Vi er absolut ikke i mål endnu, men de fleste der kender en smule til historien i klubben vil anerkende, at den aftale der nu er indgået med klubben er en gigantisk milepæl i denne sammenhæng.

Første skridt i den rigtige retning

Den indgåede aftale betyder, at der er brudt med den linje, som har været med til at skubbe folk væk fra klubben.

Den indgåede aftale betyder også, at der åbnes op for mulige løsninger på klubbens problemer frem for en stædig fastholdelse i en episk katastrofekurs.

Den indgåede aftale får dog ikke de mørke skyer til at forsvinde som dug for solen, men den angiver en vej ud af krisen. En vej som ikke eksisterede før. Der er ingen tvivl om at klubben står i en ekstremt alvorlig situation, men denne krise løser ikke sig selv.

Vi er derfor villige til at tage et medansvar for fremtiden og vi arbejder på, at få et så stort mandat fra det store fællesskab, som overhovedet muligt. For det er med dette mandat i ryggen, at vi skal skabe den synergi-effekt, som vil trække folk til på stadion, sponsorer til med penge og spillere til af den højeste kvalitet.

Derfor er dette projekt ikke båret af en naiv forestilling om, at penge i sig selv redder klubben, endsige skaber forandring. Dette projekt er derimod solidt forankret i idéen om, at den historiske værdimæssige arv, i samspil med en kultur båret af åbenhed, og en professionalisme gennemsyret af faglighed er det, som skal skabe det nye Brøndby og forandre klubben for altid.

Sune Blom (Formand), Troels Johnsen (Næstformand) og Johnny Sjørslev (Bestyrelsesmedlem) Brøndby Supporters Trust

Pressekontakt: Sune Blom, 30 71 83 39 /[email protected]