Brøndby Supporters Trust

Værdigrundlag

Brøndby Supporters Trust (BST) er en selvstændig støtteforening til Brøndby Support, som har til formål, at samle fællesskabet omkring en demokratisk udvikling i klubben og rejse økonomisk kapital til gavn for Brøndby IF.

BST ser følgende områder som udgangspunktet for sit arbejde:

1. Fællesskab – Brøndby IF skal være en klub, hvor fællesskabet er den bærende kraft.
2. Engagement – Brøndbys fankultur skal være inspirerende, motiverende og deltagende.
3. Demokrati – alle i Brøndby IF skal have en stemme.
4. En kritisk ven – skal være konstruktiv, opbyggende og kritisk på samme tid.
5. Kulturbærer – Brøndby IF skal være et samlingssted for kulturelle og sociale værdier.

1. Fællesskab.
Brøndby IF er bygget på det altoverskyggende budskab – ingen er over fællesskabet.
Et budskab, som beskriver den kendsgerning, at Brøndby IF er summen af alle de mennesker som arbejder, støtter og bakker op om klubben

For at bevare og styrke dette budskab, er det nødvendigt, at klubbens fans, til hver en tid vil kunne træde i karakter og skride til handling, hvis dette ikke respekteres.

Fortiden har vist, at det er op til klubbens fans, at fremtidssikre klubben mod en organisati- onsstruktur, som på længere sigt, kan opløse sammenhængskraften mellem klubben og dens fans, sponsorer, og resten af fællesskabet.
Brøndby Support har siden etableringen været den gennemgående figur i forsøget på, at fastholde og videreudvikle tilhørsforholdet mellem Brøndby IF og dens fans. Dette arbejde skal styrkes og udvikles i BST, og skal til hver en tid være et ledende eksempel i Danmark.

2. Engagement
BST er et konkret tiltag, som skal medvirke til opretholdelsen af en økonomisk bæredygtig klub, og samtidig er formålet, at opdyrke det store landskab af mennesker og virksomheder, som har et ønske om, at være en bærende kraft i den konstante revitaliseringen af klubben. Der er ingen tvivl om, at Brøndby IF er i mange menneskers hjerter, og dette potentiale fortjener at blive forløst gennem handling og nytænkning.

BST rolle er i denne sammenhæng, at være et samlingspunkt for dette potentiale og målrette det i en række konkrete tiltag, som giver afkast her og nu, og i fremtiden.
Derudover skal BST være et springbræt for alle de fans, som ønsker at være aktivt deltagen- de i den demokratiske proces i og omkring Brøndby IF.

3. Demokrati.
BST vil i sin opbygning være et demokratisk forum. Det er dens medlemmer som sætter dagsorden for dens virke og indsatsområder.
I sidste ende er det de selvsamme medlemmer, som igennem afstemninger på generalforsamlinger vil sammensætte bestyrelsen i BST, så den er repræsentativ for de strømninger, som medlemmerne har.

Således skal BST også leve op til sit eget oprindelige udgangspunkt – ”En stemme til alle”. Det er BST mål at skabe demokrati og åbenhed i Brøndby IF. Derfor er det en naturlig del af BST strategi at opkøbe aktier i Brøndby IF, for derigennem at sætte sit markante præg på klubben, og sikre en kontinuerligt voksende del af klubben på demokratiske hænder. Dette vil, på længere sigt, sikre klubbens fans og sponsorer en reel indflydelse i Brøndby IF.

4. En kritisk ven
BST ikke står i et modsætningsforhold til det eksisterende Brøndby IF. BST skal opfattes som en kritisk ven, som vil arbejde for at styrke Brøndby IFs position i dansk fodbold og fastholde dens identitet, som en klub for fællesskabet, samtidig vil BST påberåbe sig retten til, at forholde sig kritisk til de politiske beslutninger, som der måtte blive taget i Brøndby IF.

Denne kritiske position skal ikke opfattes som en fastlåst tilstand – men derimod som et udtryk for den vigtige rolle som dialog, åbenhed og demokrati spiller i den kontinuerlige udvikling af Brøndby IF og ikke mindst i partnerskabet klub og fanklub imellem.

5. Kulturbærer.
Brøndby IF er ikke et badeland, en ejendomsinvestor eller et spillende indkøbscenter, hvor alt kan købes og sælges.
Brøndby IF har altid været en fodboldklub som er udviklet i overensstemmelse med de mennesker, som lever i takt med den. Derudover er klubben, igennem årene, blevet præget af det kulturliv, som er opstået omkring klubben.

Klubben har derfor altid haft et socialt engagement og været en kulturbærer og inspirator i forhold til det omkringliggende samfund – sådan skal det fortsat være.

I disse år, hvor fodbolden, med dens iboende sociale og kulturelle værdier er i fare for at drukne i økonomisk kynisme er det vigtigt at værne om netop denne rolle som kulturbærer. BST vil i denne henseende være med til at skabe det fornødne økonomiske og demokratiske råderum, som sikrer at Brøndby IF fastholder sin position, som et kulturelt samlingspunkt. Det vil altid være en udfordring for en klub, som Brøndby IF, at balancere det kulturelle og værdibaserede aspekt med det fornødne økonomiske indtjeningsgrundlag – derfor er det også særlig vigtigt at samle kræfterne i en fælles indsats, som vil bevare Brøndby IF, som Danmarks vigtigste fodboldklub.