Ingen varer i kurv

Fodbold Fonden og ændringer i ejerstrukturen

Fodbold Fonden er gennem sit store ejerskab af A-aktier på nuværende tidspunkt suverænt den største aktionær i selskabet bag Brøndby IF. Derfor er det også Fonden der i sidste ende skal godkende ændringer i ejerstrukturen, herunder sammenlægningen af aktieklasserne.

Efter længere tids pres fra blandt andet Det nye Brøndby og kampagnen En Stemme Til Alle, besluttede fonden i foråret at ændre sammensætningen af fondens bestyrelse. Sammensætningen i Fodbold Fonden er således ændret, at der blandt de 7 mulige fondsmedlemmer blandt andet er fundet plads til en repræsentant udpeget af Brøndby Support, 100 mandsklubben, Forældre BIF og BIFs venner.

Hverken repræsentanten fra Brøndby Support eller 100-mandsklubben har siden de nye vedtægter trådte i kraft 3. april 2012 været indkaldt til møde i Fondens bestyrelse, hvorfor det også kom som en overraskelse, da Brøndby IF den 2. november meddelte at A-aktionærerne havde godkendt en udligning af aktieklasserne.

Vi er af gode grunde ikke vidende om, hvordan mødefrekvensen tidligere har været, men fra begge foreninger ønsker vi, at der skabes klarhed og åbenhed omkring arbejdet i Fodbold Fonden samt rollen i forhold til bestyrelsen i Brøndbyernes IF A/S.

Med baggrund i den nye sammensætning har Brøndby Supporters Trust sammen med 100 mandsklubben taget skridt til at få indkaldt til et møde i Fodbold Fonden. Det har vi dels gjort fordi, vi fra begge foreninger er nye i Fodbold Fonden, men ligeledes fordi vi fra begge foreninger mener, at et møde i Fodbold Fonden er ganske relevant ovenpå udmeldingerne omkring kapitaludvidelser samt udligning af aktieklasser.

Det bliver spændende at se, om vores ønske om et møde bliver imødekommet.

Lars Lehmann (BS) og Asger Welander (100 mandsklubben).

BST er blevet oplyst at følgende personer er udpeget til Fondens bestyrelse:

  • Udpeget af BIF’s Veteraner: Finn Petersen
  • Udpeget af amatørklubben: Carsten Sørensen (det andet amatørmedlem udpeges inden udgangen af 2012)
  • Udpeget af 100 Mandsklubben: Asger Welander
  • Udpeget af BIF’s Venner: Erik Stephansen
  • Udpeget af Brøndby Support: Lars Lehmann
  • Udpeget af Forældre BIF: Jørgen Pedersen
I samarbejde med