Ingen varer i kurv

Forslag til vedtægtsændringer

ÆF til vedtægter 1:
I § 4 Stk. 2 tilføjes til sidst i sætningen ”samt pr. e-mail til foreningens medlemmer.”

ÆF til vedtægter 2:
I § 4 Stk. 4 punkt. 3 tilføjes foran ”beretning” ordet ”Mundtlig”

ÆF til vedtægter 3:
I § 4 Stk. 5 ændres sætningen ”senest 3 uger før” til ”senest 10 dages før”

ÆF til vedtægter 4:
I § 4 Stk. 8 ændres sætningen ”efter bestyrelsen har godkendt denne på det førstkommende
bestyrelsesmøde efter den afholdte generalforsamling.” til ” efter dirigenten har godkendt
denne”

ÆF til vedtægter 5:
I § 4 Stk. 1 slettes ordet ”begrundet”

ÆF til vedtægter 6:
I § 10 Stk. 1 tilføjes foran ”fremmødte” ordet ”stemmeberettiget”

ÆF til vedtægter 7:
I § 11 Stk. 2 slettes sætningen ” Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af
den opløsende generalforsamling.”

Stillere: Sune Blom.

I samarbejde med