Ingen varer i kurv

Indkaldelse til generalforsamling 2013

Hermed indkaldes der til den første ordinære generalforsamling i Brøndby Supporters Trust.

Generalforsamlingen indkaldes i henhold til foreningens vedtægter § 4 og alle medlemmer af foreningen har adgang til generalforsamlingen. Hvis ikke du endnu er meldt ind, så kan du stadig melde dig ind her https://blivmedlem.brondbytrust.dk/

Vi håber i bestyrelsen at der er mange af foreningens medlemmer der vil dukke op og være med til at forme fremtidens Brøndby Supporters Trust.

På vegne af bestyrelsen
Sune Blom, Formand

Information:
Dato og tid: Generalforsamlingen finder sted torsdag den 28. februar 2013 Kl.19.30
Sted: Laudrup Loungen på Brøndby Stadion
Tilmelding: Man tilmelder sig ved at skrive til [email protected] . Tilmelding er dog ikke påkrævet.

Deadlines:
- Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, 20. februar 2013
- Ændringsforslag til vedtægter, 7. februar
- Opstilling til bestyrelsen, 20. februar

Forslag, ændringsforslag og opstillinger sendes til [email protected]
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Revideret Regnskabet fremlægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af budget, herunder kontingent
6. Valg til bestyrelsen jf. § 6
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Alle medlemmer af Brøndby Supporters Trust samt kombi-medlemmer har adgang til generalforsamlingen ved fremvisning af gyldigt medlemskort eller kvittering for køb af medlemskab.

-

Vi har lavet aftale med Café 1964 om, at der vil være et særligt tilbud i 1964 med dagens ret og en øl/vand for blot 85 kr.

Samme dag kl. 18.00 vil der blive afholdt ordinær generalforsamling i Brøndby Support, hvor alle medlemmer af Brøndby Support har adgang.

Denne indkaldelse kan også ses på brondbysupport.dk

I samarbejde med