Ingen varer i kurv

Reportage fra generalforsamling 2013

Torsdag d. 28. februar afholdt Brøndby Supporters Trust (BST) sin første ordinære generalforsamling. Det foregik i Michael lounge på Brøndby stadion og fremmødet var imponerende. Mere end 80 medlemmer af BST havde valgt at bruge deres torsdag sammen og deltage i en debat om BST´s arbejde og Brøndby IF´s fremtid.

Første del af generalforsamlingen handlede om formalia og her var de to vigtigste punkter formandens beretning og valg af en ny bestyrelse.
Formanden for BST, Sune Blom, gennemgik de sidste 9 måneders turbulente periode, siden dannelsen af BST i sommeren 2012.
Han lagde især vægt på, at BST har formået at få 1100 medlemmer og har indsamlet over 400.000 kr. – og det vel at mærke i en tid, hvor krisen i Brøndby kun har vokset sig større dag for dag. Derudover betonede han, at BST har brugt meget energi på, at være en synlig medspiller i redningen af Brøndby, men samtidig også har fundet det nødvendigt at forholde sig kritisk til den siddende bestyrelse og direktion.

Han understregede, at det altid vil være BST rolle, at forholde sig kritisk til de beslutninger eller strategier, som truer fodboldklubben Brøndby IF og det fællesskab, som er klubbens grundlæggende værdi.

Sune Blom sluttede af med at konstatere, at uanset hvad fremtiden måtte byde på, så havde de sidste 9 måneder vist, at der mere end nogensinde før er behov for en forening som BST, hvor fans kan søge indflydelse og samle sig i en forening, som vil være med til at arbejde for Brøndby IF´s beståen.

Derefter var der valg til bestyrelsen. Dette forløb helt udramatisk, da størstedelen af de nuværende medlemmer forbliver. Dog måtte vi sige farvel til Louise Blond, Morten Holm, Mads Fenger-Eriksen og Jon Mortola Hansen og de fik klapsalver fra de fremmødte for det store arbejde, de har lagt i bestyrelsen.

Efter en velfortjent pause, hvor snakken gik ivrigt imellem de fremmødte, blev generalforsamlingen genoptaget og tog fat på anden halvdel.

Denne del omhandlede en debat om fremtidens Brøndby. Og selvom det er ret umuligt at skue særlig langt frem i tiden, på grund af de nuværende vanskeligheder, så blev det alligevel en spændende og interessant debat.

Morten Holm og Jakob Lundby har igennem længere tid arbejdet på en analyse af Brøndbys udfordringer og de fremlagde dele af deres arbejde på generalforsamlingen. Dette rejste en del spørgsmål, og en efterfølgende debat, som endnu engang slog fast, at der er en enorm vilje blandt tilhængere til, at være med til at skabe de nødvendige forandringer som sikrer Brøndbys fremtid.

Interessen for debatten fik generalforsamlingen til at vedtage, at vi forlængede den med en halv time, og dette i sig selv er vel et godt udtryk for det engagement, som der var til stede.

Generalforsamling fandt herefter sin afslutning – og fra BST side vil vi gerne sende en stor tak ud til de fremmødte og vil ligeledes gerne takke for den kæmpe opbakning og støtte som vi har fået fra alle vores medlemmer igennem de sidste måneder.

Du kan her læse årsrapporten fra 2012
Du kan her læse beslutningsprotokollen fra generalforsamlingen.
Du kan her læse de vedtagede principper

I samarbejde med