Brøndby Supporters Trust

Spørgsmål og svar

Hvis du har et spørgsmål, som ikke bliver besvaret i nedenstående liste, så tøv endelig ikke med at skrive en mail til [email protected]

Liste af spørgsmål/svar

Vi er endnu ikke klar til at tage imod medlemmer, men vi knokler for at få det hele på plads. Hvis du skriver dig op, så vil du modtage en mail, når det er muligt at melde sig ind. Vi glæder os meget til at åbne dørene op.

Brøndby Supporters Trust er en demokratisk forening, som ønsker at styrke samhørigheden omkring Brøndby IF samt bidrage til at klubben udløse sit fulde potentiale på sportslig og økonomisk bæredygtig vis. Foreningen er inspireret af den engelske trust-bevægelse.

Læs mere
http://en.wikipedia.org/wiki/Supporters’_trust
http://brondbytrust.dk/fanejerskab-af-fodboldklubber/
Foreningens vedtægter

En fanaktie er et bevis på, at man har givet en donation til Brøndby Supporters Trust. Vi vil præsentere forskellige typer fan-aktier, som vil variere i pris og de fordele, som følger med ved købet af en fanaktie. Ved køb af en fanaktie opnår man automatisk medlemskab af BST.

Ja, det er jo umiddelbart et stort beløb - derfor vil vi benytte os af forskellige metoder. Først og fremmest, salg af fanaktier og derudover vil der blive afholdt forskellige events, og diverse arrangementer. Det er en stor opgave, men har du tænkt på, at hvis Brøndby IFs 80.000 likes på Facebook, hver gav 15 kr. pr måned til BST i 1,5 år, så ville vi have 21,6 mill.

Vi vil være aktive i de sociale medier og derigennem give jer muligheden for, at give jeres mening til kende. Derudover vil vi selvfølgelig være tilstede på kampdage og få lavet merchandise så I kan vise, at I bakker op om det historiske projekt. Vores synlighed er i høj grad afhængig af, at I ønsker at deltage i processen.

Vi har godt hørt, at en del mennesker mener, at der skal mange flere penge til. Men vores projekt handler om, at sikre fans indflydelse og medejerskab af klubben. På den lange bane tror vi på, at BST vil medvirke til en synergieffekt, som vil gøre Brøndby IF til en stormagt igen i dansk fodbold - både hvad angår publikumstilstrømning, sponsorer og sportslig succes.

Jo bestyrelsen i Brøndby Supporters Trust har bestemt en holdning til, hvem B-aktionærerne bør kunne stemme på til de to bestyrelsespladser i Brøndbyernes IF A/S, idet vi anser det for yderst relevant, at B-aktionærerne får mulighed for at vælge/stemme på kandidater med kompetencer, erfaring og viden som dels matcher de krav der er til at sidde i en aktieselskabsbestyrelsen ligesom kandidaterne bør komplimentere de øvrige bestyrelsesmedlemmer på bedste vis.

I det øjeblik Brøndby Supporters Trust har leveret 40% af den samlede kapitaltilførsel vil det betyde, at der stilles forslag om en vedtægtsændring fra bestyrelsen i Brøndbyernes IF A/S til generalforsamlingen som giver B-aktionærerne eksklusiv ret til at stemme og besætte en bestyrelsespost i Brøndbyernes IF A/S bestyrelse, ligesom det vil fremgå, at der ved opnåelse af de 80% af kapitaltilførslen vil udløses endnu en bestyrelsespost som B-aktionærerne eksklusivt får ret til at stemme ind.

Der er via aftalen skabt sikkerhed for, at dette forslag vil opnå den nødvendige opbakning.

Nej, det har vi ikke. Nogle fans har udtrykt bekymring for, at hvis vi i fællesskab fik indsamlet de 21,5 mill. kroner - så ville de bare ryge ned i et sort hul. Det er vores opfattelse, én som er i overensstemmelse med BIFs udmeldinger, at BIFs bestyrelse ikke budgetterer med disse penge, og det giver os et håb om, at de vil blive brugt fremadrettet og konstruktivt. Men man skal huske på, at hvis det indsamlede beløb bliver en realitet - så sikrer det samtlige b-aktionærer en direkte indflydelse fremover, og dermed også en mulighed for indflydelse på fremtidige investeringer.

 

Det er ikke Brøndby Supporters Trust vision eller hensigt, at fans af Brøndby IF skal drive det børsnoterede selskab Brøndbyernes IF A/S, men det er bestemt intentionen og ambitionen, at Brøndby Supporters Trust skal blive en stor medspiller og sparringspartner for bestyrelsen i Brøndbyernes IF A/S, således at det sikres, at Brøndby IF´s fans og menige aktionærer ikke blot ses som kunder i butikken, men derimod at man fremover ser fanskaren og de menige aktionærer som en central og aktiv medspillere i Brøndby IF.

 

Hver eneste Brøndby fan har formentlig sine ideer til, hvilke spillere som kunne være rare at have på Brøndby IF´s superligahold, og der adskiller bestyrelsen sig i Brøndby Supporters Trust ikke. Det ligger dog helt fast, at Brøndby Supporters Trust ikke skal eller vil blande sig direkte i eksempelvis spillerkøb, spillersalg eller spørgsmål omkring trænere m.v.

Ansvaret for spillertrup og trænerstab er et anliggende for sportschefen og bestyrelsen i Brøndbyernes IF A/S, som indenfor de økonomiske rammer som er opstillet, i fællesskab må arbejde for at sammensætte et slagkraftigt hold og et sportsligt setup, som gør Brøndby IF i stand til at præstere så optimalt som muligt.

Bestyrelsen i Brøndby Supporters Trust nærer ingen illusioner om, at skulle vælge eller besætte de to poster i bestyrelsen i Brøndbyernes IF A/S - tværtimod har vi som nævnt i aftalen med Brøndbyernes IF A/S lagt vægt på, at det er de menige B-aktionærer, som skal have ret til at bestemme, hvem der skal stemmes ind i bestyrelsen.

Brøndby IF´s fans og menige aktionærer ønsker naturligvis sportslig- og økonomisk succes, men er samtidig ganske bevidste om de værdier som klubben er bygget på, og som gør klubben til noget særligt. Modsat visse kortsigtede rigmænd, er Brøndby IF´s fans og menige aktionærer ikke optaget af hurtigt afkast og/eller forfølgelse af egne ambitioner, men derimod i langt højere grad fokuserede på, at Brøndby IF skal være en bæredygtig fodboldklub og virksomhed drevet af fællesskabet, som vi også om 20 år kan være stolte af at tilhører.

Idet øjeblik Brøndby Supporters Trust har leveret varen i form af en fuldtegnet emission på ca. 21,5 mio. kr. så vil ejerskabet over de 1.000.000 B-aktier samt de 76.000 A-aktier svarer til 16% af stemmerne i Brøndbyernes IF A/S, og det er en relativ stor stemmeandel. Dertil kan man jo tænke sig, at en stor del af medlemmerne i Brøndby Supporters Trust selv ejer B-aktier, hvorfor indsamling af fuldmagter vil kunne betyde, at Brøndby Supporters Trust med tilsagn om brug af medlemmernes fuldmagter vil kunne nå markant højere op end de 16% af stemmerne.

Hvorfor er B-aktien sat til kr. 20 og A-aktien ligeledes til kr. 20?
Jf. selskabsloven må der ikke udstedet aktier under nominel kurs, hvilket betyder at prisen pr. B-aktie som minimum skal koste kr. 20,- og A-aktien ligeså.

Bestyrelsen i Brøndby Supporters Trust har, uagtet at der i forhold til det nuværende kursniveau for en B-aktie som handles på Fondsbørsen, er tale om en overkurs vurderet, at prissætningen på A-aktien samt de øvrige dele af aftalen med Brøndbyernes IF A/S gør, at denne overkurs er acceptabel og værd at betale.

 

Da der udstedes op til 1.000.000 nye B-aktier vil der naturligvis ske en udvanding af de øvrige B-aktier, men med til den historie er, at de nye 1.000.000 B-aktier kommer til at tilhøre Brøndby Supporters Trust, og derfor ikke efter hensigten vil blive handlet efterfølgende på fondsbørsen.

Så jo der bliver flere B-aktier, men ikke flere B-aktier i den frie handel på Fondsbørsen.

I forhold til A-aktierne vil de nye 76.000 A-aktier naturligvis også betyde en udvanding af de eksisterende A-aktinærers aktier.

Ved at “investere” i en Fanaktie via Brøndby Supporters Trust sikre man, at alle penge ubeskåret går til køb af såvel B-aktier som A-aktier i Brøndbyernes IF A/S, samtidig med at man medvirker til at stille såvel menige B-aktionærer som almindelige fans langt bedre end tidligere i forhold til at opnå indflydelse i Brøndbyernes IF A/S.

Samtidig bidrager man via Brøndby Supporters Trust til at tilføre Brøndbyernes IF A/S ny kapital, som alt andet lige vil hjælpe Brøndby IF med at vende de seneste års sportslige og økonomiske situation til noget bedre.

I det øjeblik Brøndby Supporters Trust har leveret og bidraget med kapitaltilførelsen til Brøndbyernes IF A/S, og dermed er blevet A-aktionærer, vil Brøndby Supporters Trust lige som de øvrige A-aktionærer skulle indgå en identisk A-aktionæroverenstkomst, hvilket betyder, at Brøndby Supporters Trust vil have indflydelse på fremtidige beslutninger omkring kapitaltilførsler, hvor A-aktier indgår.

Forudsat at der gennemføres yderligere aktieemissioner indeholdende A-aktier, og medlemmerne i Brøndby Supporters Trust ikke måtte være interesseret i, eller ikke måtte have økonomisk mulighed for at deltage i en ny emission, vil Brøndby Supporters Trust aktieandel og stemmeandel blive mindre. Men dertil at konstatere, at det vil svække Brøndby Supporters Trusts indflydelse, vil der være et stykke vej, idet et stort og stærkt Brøndby Supporters Trust altid vil have en væsentlig rolle at spille i Brøndbyernes IF A/S.

 

Eftersom Brøndby Supporters Trust er en demokratisk forening for fans, menige B-aktionærer og alle andre med Brøndby hjertet på rette sted, vil bestyrelsen i Brøndby Supporters Trust i forbindelse med en eventuel ny emission inddrage medlemmerne i foreningen i forhold til spørgsmålet om en sådan emission.

Det er dog vigtigt at pointere, at Brøndby Supporters Trusts bestyrelse vil arbejde på, at der ikke i A-aktionæroverenskomsten bør være mulighed for at opnå vetoret blandt A-aktionærerne, idet historien viser, at konsensus frem for veto bør være det, som der stræbes efter.