Ingen varer i kurv

Succesfuld emission i Brøndby IF kræver en ny start med en ny ledelse

Brøndby IF præsenterede i går nyheden om, at økonomien på kort sigt er sikret i klubben. Dermed er et første skridt mod en langsigtet redning taget. Der venter dog nu endnu større udfordringer i forbindelse med at sikre en langsigtet økonomisk overlevelse og en bæredygtigt ejermodel. BST har i den forbindelse følgende kommentar.

Hvis Brøndby IF skal lykkes med at rejse et beløb i størrelsesordenen 75-150 millioner kroner på aktiemarkedet kræver det først og fremmest tillid. Nuværende og potentielle aktionærer og investorer skal have tillid til, at Brøndby IF’s bestyrelse og direktion er i stand til at forvalte disse penge på en måde der kan bringe Brøndby IF helt tilbage til den absolutte top i dansk fodbold. Den seneste tids begivenheder har undermineret enhver form for tillid der måtte være til den nuværende bestyrelse. Derfor bør hele bestyrelsen træde tilbage hurtigst muligt, og senest på selskabets ordinære generalforsamling d. 13. marts 2013, hvis den kommende aktieemission, og den efterfølgende genrejsning af klubben skal lykkes.

Brøndby IF’s fans og aktionærer har gennem længere tid været vidner til et bizart forløb, hvor selve klubbens eksistens har været på spil. Hele denne tragiske farce kulminerede mandag d. 4. februar ved middagstid, da det stod klart, at de fastkørte forhandlinger med Spillerforeningen i den såkaldte Feriepengesag var afbrudt, og ledelsen i Brøndby IF i stedet havde besluttet at man vil forsøge at køre samtlige sager individuelt ved voldgiftsretten.

Mere end fire måneders intensive forhandlinger har altså været forgæves. I stedet for at nærme sig hinanden, har man rent faktisk flyttet sig fra hinanden, og nu venter endnu flere måneder hvor der fortsat skal bruges ressourcer på at følge sagerne til dørs, hvor der med garanti vil være forstyrrende mediebevågenhed af den negative skuffe i rigelige mængde lige midt i klubbens overlevelseskamp i Superligaen, og hvor der samtidig løber endnu flere procesrenter på det skyldige beløb.

Værst var det dog at opleve, hvordan spillere og administrative medarbejdere blev holdt som gidsler på forhandlingernes sidste dage, da Brøndby IF’s ledelse tilbageholdt januar-lønnen, og lod hele medarbejderstaben svæve i uvished weekenden over. Denne ledelsesmæssige adfærd er ganske enkelt ikke Brøndby IF værdig.

Denne foruroligende udvikling i Feriepengesagen, hvor ledelsen i Brøndby IF spillede hazard med spillere og øvrige medarbejderes daglige brød, er blot seneste element i rækken af uansvarlige beslutninger, der reflekterer Brøndby IF’s ledelses udprægede mangel på kompetencer og format. Andre væsentlige eksempler er:

• ”Vision 2015” – Ledelsen har siden efteråret proklameret, at en plan for fremtiden er lige på trapperne, og fans og aktionærer blev stillet i udsigt, at den ville blive kommunikeret inden jul. Her ca. halvanden måned senere venter vi stadig på den plan der er så væsentlig for at genskabe troen på Projekt Brøndby IF.

• Likviditetskriserne – Udefra set virker det som om ledelsen styrer forretningen uden et realistisk likviditetsbudget, og mere tænker fra hånden til munden. Senest her i vinterpausen, hvor man ikke i rette tid har truffet de nødvendige forholdsregler for at sikre likviditeten. Dette er naturligvis ikke acceptabelt i et børsnoteret selskab der forvalter mere end 20.000 aktionærers penge.

• Pantsatte spillere – Nogle af truppens mest attraktive salgsobjekter er tilsyneladende blevet pantsat for at lukke huller i driften. Én ting er, at det er meget svært at se, hvilken større plan disse dispositioner er en del af. Langt værre er det, at denne pantsætning er foregået i al hemmelighed, og ikke først er kommunikeret til klubbens aktionærer.

Denne stribe af dårlige sager udstilles tilmed til offentligt skue, fordi ledelsen har mistet sin organisations opbakning, og der derfor stort set dagligt lækkes oplysninger til pressen.

Alt dette gør, at det er meget vanskeligt at se, hvordan såvel klubbens nuværende aktionærer som potentielle fremtidige investorer skal have tillid til, at personerne i Brøndby IF’s bestyrelse vil være i stand til at genskabe Brøndby IF som et tophold på dansk og nordisk plan, baseret på et sundt økonomisk fundament og en bæredygtig forretningsmodel.

Denne udprægede mangel på tillid er naturligvis ekstremt problematisk i en situation, hvor man forbereder en emission, hvor aktionærerne skal stille mere end 75 millioner kroner til rådighed for bestyrelsen. Har man ikke en troværdig plan, og et kvalificeret bud på, hvilket hold af kompetente personer der kan eksekvere denne plan, så er det helt utænkeligt at man kan rejse et beløb i den størrelsesorden på aktiemarkedet.

Eftersom den nuværende ledelse, med den seneste manøvres henstand fra kreditorerne og yderligere låntagning, har bragt klubben i en situation, hvor selve eksistensen står og falder med, om man kan rejse minimum 75 mio. kr. på aktiemarkedet, vil konsekvenserne af en fejlslagen emission tilmed være katastrofale.

For at Brøndby IF kan få den nye start, som vores klub så desperat har brug for, i bestræbelserne på at genrejse fodboldholdet og hele organisationen omkring det, så er det derfor tvingende nødvendigt, at den nuværende bestyrelse indstiller sig på, at træde til side, så et nyt bestyrelseshold kan blive kørt i stilling hurtigst muligt.

I praksis kunne det fx foregå ved, at hele den nuværende bestyrelse træder tilbage på selskabets ordinære generalforsamling d. 13. marts 2013, og ”fremtidens Brøndby IF’s” bestyrelse bestående af kompetente og visionære folk med Brøndby-hjertet på rette sted vælges ind allerede ved denne lejlighed. Udlignes aktieklasserne ligeledes ved samme lejlighed (som ventet), sendes der et klart og utvetydigt signal til alle aktionærer og potentielle investorer om, at et nyt kapitel i Brøndby IF’s historie kan begynde – helt uden levn fra fortidens synder. Dette er helt afgørende, for at den nye bestyrelse kan gå i gang med at genopbygge tilliden til, at Projekt Brøndby IF atter er ved at komme på skinner.

Brøndby Supporters Trust
Brondbytrust.dk

Yderligere information:
Sune Blom, Formand
30 71 83 39

I samarbejde med