Dagsorden

  1. Valg af referent
  2. Valg af dirigent
  3. Behandling af indkomne forslag
  4. Valg til bestyrelsen jf. §6
  5. Eventuelt

Valg af referent
Sofie Westphal

Valg af dirigent
Frederik Gjørup

Behandling af indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer:

§6 Bestyrelsen
Forslag til tilføjelse:
Stk. 8. Hvis bestyrelsen ikke er fuldtallig kan bestyrelsen selv indsupplere medlemmer, der sidder indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer herfor i sin forretningsorden.

Forslaget er enstemmigt vedtaget.

Valg til bestyrelsen

Nicolai Ramskov Nielsen og Daniel Bilgrav Pedersen stiller op.

De er enstemmigt valgt ind i bestyrelsen.