cropped-logo_256px.png

I formiddag meldte Brøndbyernes IF Fodbold A/S et foreløbigt resultat af Jan Bech Andersens pligtmæssige købstilbud ud. Endnu er resultatet altså kun foreløbigt, men det ventes, at Jan Bech Andersen kommer til at købe aktier for yderligere 18 millioner kroner og dermed erhverve sig 12,7 procent mere af den totale aktiekapital.

Dermed når han op på at eje 52,4 procent af aktierne i klubben, og således er aktiemajoriteten ikke længere på småaktionærernes hænder. Som en forening, der ønsker at fremme fanindflydelse i Brøndby IF, havde Brøndby Supporters Trust håbet på, at flertallet af klubbens aktier fortsat havde været på småaktionærernes hænder, men selvom det ikke længere er tilfældet, er der alligevel nogle omstændigheder ved resultatet, vi gerne vil kommentere.

Som det tidligere har været nævnt, var Jan Bech Andersen forpligtet af børsreglerne til at afgive dette tilbud. Han valgte at sætte købsprisen til den absolut lavest mulige kurs, hvilket fik klubbens bestyrelse til at fraråde at takke ja til tilbuddet med den begrundelse, at det rent økonomisk var for dårlig en investering. Den vurdering var BST naturligvis enige i, ikke mindst fordi Jan Bech Andersens købstilbud tydede på, at han heller ikke selv var interesseret i at overtage flere aktier end de 39,7 procent, han stod med efter den seneste aktieemission.

Man kan altså ikke som sådan laste Jan Bech Andersen, at han nu står med aktiemajoriteten i Brøndby IF. Og vi noterer os med glæde, at han har meldt ud, at han bakker op om den økonomiske ansvarlighed i Strategi 6.4, da han altså også fremover vil spille en central rolle i klubben.

Samtidig mener vi, at arbejdet med at sikre fansenes stemme i Brøndby IF nu er blevet endnu vigtigere. Det arbejde vil vi fortsat gerne stå i spidsen for, og hvis du vil støtte op om det, håber vi, at du har lyst til at melde dig ind i foreningen, hvor du også kan blive aktiv og gøre en direkte forskel. Du kan se dine muligheder for at bakke op om BST her: https://www.brondbytrust.dk/vaer-med/

 

Brøndby Supporters Trust – Sammen om Brøndby