cropped-logo_256px.png

I kølvandet på Oscar-gate i foråret udtrykte Brøndby Supporters Trust ønske om, at Jan Bech Andersen tog konsekvensen af sine handlinger ved blandt andet at trække sig fra bestyrelsen, hvilket efterfølgende skete.

Siden da har Brøndby IF været igennem endnu en aktieemission, hvor Jan Bech Andersen endnu engang har investeret et større millionbeløb, hvilket nu har bragt ham op på at eje mere end 50 procent af aktierne i klubben. Som tidligere udmeldt er det ikke vores indtryk, at det har været Jan Bech Andersens ønske, men efter at være forpligtet til at afgive et købstilbud til klubbens eksisterende aktionærer, har ejerne af 12,7 procent af klubbens aktier valgt at takke ja til tilbuddet, selvom både BST og Brøndby IF’s bestyrelse frarådede at sælge.

“Vi havde håbet, at aktionærerne havde takket nej til Jan Bech Andersens købstilbud. Det er vores opfattelse, at det i høj grad er garantistillerne, der har solgt deres aktier og dermed bragt Jan Bech Andersen op på at eje over 50 procent af aktierne i klubben,” siger formand i Brøndby Supporters Trust, Frederik Gjørup Nielsen.

I forbindelse med et interview i Jyllands-Posten den 11. januar har vi udtalt, at vi nu mener, Jan Bech Andersen bør genindtræde i bestyrelsen, og de udtalelser vil vi gerne uddybe her.

“Brøndby Supporters Trust arbejder for, at Brøndby IF følger good corporate governance (anbefalingerne for god selskabsledelse) i sine beslutninger. Jan Bech Andersen har ved flere lejligheder tilkendegivet offentligt, at han gør aktivt brug af sit ejerskab af Brøndby IF og agter at gøre det fremover. Derfor føler vi også, at det er i tråd med good corporate governance at mene, at han skal træde tilbage i bestyrelsen, da det vil skabe en bedre gennemsigtighed med, hvordan beslutninger reelt bliver truffet,” siger Frederik Gjørup Nielsen.

“Men når det er sagt, så synes vi, at en plads i bestyrelsen også forpligter til, at man arbejder ud fra den vedtagne strategi 6.4, der blandt andet indebærer, at Brøndby senest i 2019 skal have en sund økonomi med sorte tal på bundlinjen. Det har Jan Bech Andersen heldigvis også udtrykt sig positivt om.”

 

Brøndby Supporters Trust – Sammen om Brøndby