Arrangementer

/Arrangementer
12 01, 2017

En aktiv storaktionær bør sætte sig i bestyrelsen

By | torsdag, 12 januar, 2017|Arrangementer|0 Comments

cropped-logo_256px.png

I kølvandet på Oscar-gate i foråret udtrykte Brøndby Supporters Trust ønske om, at Jan Bech Andersen tog konsekvensen af sine handlinger ved blandt andet at trække sig fra bestyrelsen, hvilket efterfølgende skete.

Siden da har Brøndby IF været igennem endnu en aktieemission, hvor Jan Bech Andersen endnu engang har investeret et større millionbeløb, hvilket nu har bragt ham op på at eje mere end 50 procent af aktierne i klubben. Som tidligere udmeldt er det ikke vores indtryk, at det har været Jan Bech Andersens ønske, men efter at være forpligtet til at afgive et købstilbud til klubbens eksisterende aktionærer, har ejerne af 12,7 procent af klubbens aktier valgt at takke ja til tilbuddet, selvom både BST og Brøndby IF’s bestyrelse frarådede at sælge.

“Vi havde håbet, at aktionærerne havde takket nej til Jan Bech Andersens købstilbud. Det er vores opfattelse, at det i høj grad er garantistillerne, der har solgt deres aktier og dermed bragt Jan Bech Andersen op på at eje over 50 procent af aktierne i klubben,” siger formand i Brøndby Supporters Trust, Frederik Gjørup Nielsen.

I forbindelse med et interview i Jyllands-Posten den 11. januar har vi udtalt, at vi nu mener, Jan Bech Andersen bør genindtræde i bestyrelsen, og de udtalelser vil vi gerne uddybe her.

“Brøndby Supporters Trust arbejder for, at Brøndby IF følger good corporate governance (anbefalingerne for god selskabsledelse) i sine beslutninger. Jan Bech Andersen har ved flere lejligheder tilkendegivet offentligt, at han gør aktivt brug af sit ejerskab af Brøndby IF og agter at gøre det fremover. Derfor føler vi også, at det er i tråd med good corporate governance at mene, at han skal træde tilbage i bestyrelsen, da det vil skabe en bedre gennemsigtighed med, hvordan beslutninger reelt bliver truffet,” siger Frederik Gjørup Nielsen.

“Men når det er sagt, så synes vi, at en plads i bestyrelsen også forpligter til, at man arbejder ud fra den vedtagne strategi 6.4, der blandt andet indebærer, at Brøndby senest i 2019 skal have en sund økonomi med sorte tal på bundlinjen. Det har Jan Bech Andersen heldigvis også udtrykt sig positivt om.”

 

Brøndby Supporters Trust – Sammen om Brøndby

10 01, 2017

Udmelding vedrørende resultatet af Jan Bech Andersens købstilbud

By | tirsdag, 10 januar, 2017|Arrangementer|0 Comments

cropped-logo_256px.png

I formiddag meldte Brøndbyernes IF Fodbold A/S et foreløbigt resultat af Jan Bech Andersens pligtmæssige købstilbud ud. Endnu er resultatet altså kun foreløbigt, men det ventes, at Jan Bech Andersen kommer til at købe aktier for yderligere 18 millioner kroner og dermed erhverve sig 12,7 procent mere af den totale aktiekapital.

Dermed når han op på at eje 52,4 procent af aktierne i klubben, og således er aktiemajoriteten ikke længere på småaktionærernes hænder. Som en forening, der ønsker at fremme fanindflydelse i Brøndby IF, havde Brøndby Supporters Trust håbet på, at flertallet af klubbens aktier fortsat havde været på småaktionærernes hænder, men selvom det ikke længere er tilfældet, er der alligevel nogle omstændigheder ved resultatet, vi gerne vil kommentere.

Som det tidligere har været nævnt, var Jan Bech Andersen forpligtet af børsreglerne til at afgive dette tilbud. Han valgte at sætte købsprisen til den absolut lavest mulige kurs, hvilket fik klubbens bestyrelse til at fraråde at takke ja til tilbuddet med den begrundelse, at det rent økonomisk var for dårlig en investering. Den vurdering var BST naturligvis enige i, ikke mindst fordi Jan Bech Andersens købstilbud tydede på, at han heller ikke selv var interesseret i at overtage flere aktier end de 39,7 procent, han stod med efter den seneste aktieemission.

Man kan altså ikke som sådan laste Jan Bech Andersen, at han nu står med aktiemajoriteten i Brøndby IF. Og vi noterer os med glæde, at han har meldt ud, at han bakker op om den økonomiske ansvarlighed i Strategi 6.4, da han altså også fremover vil spille en central rolle i klubben.

Samtidig mener vi, at arbejdet med at sikre fansenes stemme i Brøndby IF nu er blevet endnu vigtigere. Det arbejde vil vi fortsat gerne stå i spidsen for, og hvis du vil støtte op om det, håber vi, at du har lyst til at melde dig ind i foreningen, hvor du også kan blive aktiv og gøre en direkte forskel. Du kan se dine muligheder for at bakke op om BST her: https://www.brondbytrust.dk/vaer-med/

 

Brøndby Supporters Trust – Sammen om Brøndby