https://www.brondbytrust.dk/wp-content/themes/brondbytrust
Ingen varer i kurv

Glæde over fortsat inddragelse af fans- og småaktionærer i ny bestyrelse

Efter en dag med mange spekulationer, er indstilingen til den kommende bestyrelse nu offentliggjort. Med den markante udskifting i medlemmerne taget i betragtning, er det selvfølgelig med stor tilfredshed vi kan konstatere, at BST igen, hvis generalforsamlingen ellers følger indstillingen, vil være repræsenteret i bestyrelsen.

Selvom BST også i den seneste periode har været repræsenteret i bestyrelsen, er indstillingen alligevel speciel, da det er den første siden Jan Bech Andersen er kommet til klubben som storaktionær. Vi glæder os i BST til at fortsætte det konstruktive samarbejde som vi indtil nu har haft, og sætter stor pris på den forståelse som Jan Bech Andersen har udvist for bredden i klubben og værdien i at inddrage fans og småaktionærer i klubbens ledelse.

Sune Blom, formand for BST udtaler i forbindelse med indstillingen:

- Vi har siden i sommer haft et godt samarbejde med både Jan Bech og en række af de øvrige aktionærer, der er kommet til klubben. Målet har fra begyndelsen været at markere os og vores visioner i bestyrelsen, men også at konsolidere fansenes tilstedeværelse og det tætte samarbejde. Her er den fortsatte repræsentation helt afgørende og viser det commitment der fra klubbens side er til vore projekt.

- Det er en markant udskiftning i bestyrelsen, og der skal herfra lyde et tak for indsatsen til de afgående. Med aktiestruktueren i Brøndby IF, er det en forudsætning, at hovedaktionærerne kan foretage de udskiftninger, de finder nødvendige. I BST fortsætter vi vores dialog med aktionærerne frem til generalforsamlingen, og ser frem at lære de opstillede bedre at kende.

Udskiftning på BSTs plads.

Den store udskiftning i bestyrelsen gælder også for BST, hvor Morten Holm har valgt ikke at genopstille. Morten erstattes af foreningens nuværende formand, Sune Blom.

Morten Holm udtaler i forbindelse med udtrædelsen af bestyrelsen:

- Det har været en fantastisk spændende og intens periode siden den nuværende bestyrelse blev dannet. Der er dog på det seneste opstået en række spændende jobmæssige muligheder for mig, som har resulteret i et øget arbejdspres. Derfor har jeg desværre ikke længere mulighed for at bruge den tid som det kræver at repræsentere BST i Brøndby IF’s bestyrelse.

Der skal fra BSTs side lyde en stort tak til Morten Holm. Ikke bare for hans indsats i bestyrelsen det seneste år, men i hele processen frem mod oprettelsen af BST, vores opkøb af aktier i klubben og ikke mindst det strategiske arbejde han har stået i spidsen for.

For yderligere infromation:
Sune Blom, formand for BST
3071 8339