Nyheder

/Nyheder/
28 01, 2017

Brøndby tager tilskuerudviklingen alvorligt

By | lørdag, 28 januar, 2017|Arrangementer|0 Comments

cropped-logo_256px.png

12.420 tilskuere besøgte i snit Brøndby Stadion i efteråret. Et beskedent fald på 2,8 procent siden sidste sæson og et fald, der nok vil blive til en stigning, når Superligaen til foråret for alvor spidser til, såfremt Brøndby som forventet ender i mesterskabsslutspillet.

Men efteråret var også første gang i mange år, hvor Brøndby overraskede særdeles positivt rent sportsligt, og derfor er man også på Vestegnen nødt til at forholde sig til Superligaens tilskuerkrise. Der er lige nu en masse initiativer i gang for at vende udviklingen, hvilket Mediano skriver om i dette indlæg: http://www.mediano.nu/oversigt/2017/1/23/fra-nu-af-taler-vi-fankulturen-op-er-du-med

Timingen for indlægget er ikke tilfældig. I weekenden afholdt Danske Fodbold Fanklubber nemlig seminar på Farum Park. Temaet var netop tilskuerkrisen, og fra Brøndbys fanscene deltog flere repræsentanter. I Mediano-artiklen beskrives, hvordan arbejdsmiljøet mellem fans og klubber i de senere år er forbedret mange steder, hvor det er gået op for alle parterne, at dialog er altafgørende for at kunne samarbejde i stedet for nogle gange at modarbejde. Således også i Brøndby, hvor man for nylig ansatte endnu en fankoordinator.

”Med ansættelsen af endnu en fankoordinator går Brøndby forrest i arbejdet med at forbedre den positive fankultur, der er ekstremt vigtig for at fastholde og tiltrække tilskuere på stadion. Det er kun passende i en klub som Brøndby, der har Danmarks største fanskare, men derfor er der ikke desto mindre grund til at rose det,” siger Daniel Bilgrav Pedersen, som er fangruppen Alphas repræsentant i BST’s bestyrelse og deltog ved fanseminaret i weekenden.

Med den nye ansættelse er Brøndby nu oppe på at have én fankoordinator på fuldtid og to på deltid. Det åbner op for nye muligheder i arbejdet med at udvikle fankulturen.

”Fremover kan vi arbejde på flere niveauer, det være sig lige fra forholdene på tribunen og til udviklingen af områderne omkring Brøndby Stadion. Det er entydigt positivt, hvis Brøndbys tilskuertal skal tilbage, hvor det hører til,” siger Daniel Bilgrav Pedersen.

I Brøndby Supporters Trust vil vi følge såvel Brøndbys, DFF’s og Medianos arbejde med at vende tilskuerudviklingen nøje, og vi vil gøre vores for, at gode idéer og initiativer bliver hørt og så vidt muligt omsat til virkelighed i Brøndby IF.

Brøndby Supporters Trust – Sammen om Brøndby

12 01, 2017

En aktiv storaktionær bør sætte sig i bestyrelsen

By | torsdag, 12 januar, 2017|Arrangementer|0 Comments

cropped-logo_256px.png

I kølvandet på Oscar-gate i foråret udtrykte Brøndby Supporters Trust ønske om, at Jan Bech Andersen tog konsekvensen af sine handlinger ved blandt andet at trække sig fra bestyrelsen, hvilket efterfølgende skete.

Siden da har Brøndby IF været igennem endnu en aktieemission, hvor Jan Bech Andersen endnu engang har investeret et større millionbeløb, hvilket nu har bragt ham op på at eje mere end 50 procent af aktierne i klubben. Som tidligere udmeldt er det ikke vores indtryk, at det har været Jan Bech Andersens ønske, men efter at være forpligtet til at afgive et købstilbud til klubbens eksisterende aktionærer, har ejerne af 12,7 procent af klubbens aktier valgt at takke ja til tilbuddet, selvom både BST og Brøndby IF’s bestyrelse frarådede at sælge.

“Vi havde håbet, at aktionærerne havde takket nej til Jan Bech Andersens købstilbud. Det er vores opfattelse, at det i høj grad er garantistillerne, der har solgt deres aktier og dermed bragt Jan Bech Andersen op på at eje over 50 procent af aktierne i klubben,” siger formand i Brøndby Supporters Trust, Frederik Gjørup Nielsen.

I forbindelse med et interview i Jyllands-Posten den 11. januar har vi udtalt, at vi nu mener, Jan Bech Andersen bør genindtræde i bestyrelsen, og de udtalelser vil vi gerne uddybe her.

“Brøndby Supporters Trust arbejder for, at Brøndby IF følger good corporate governance (anbefalingerne for god selskabsledelse) i sine beslutninger. Jan Bech Andersen har ved flere lejligheder tilkendegivet offentligt, at han gør aktivt brug af sit ejerskab af Brøndby IF og agter at gøre det fremover. Derfor føler vi også, at det er i tråd med good corporate governance at mene, at han skal træde tilbage i bestyrelsen, da det vil skabe en bedre gennemsigtighed med, hvordan beslutninger reelt bliver truffet,” siger Frederik Gjørup Nielsen.

“Men når det er sagt, så synes vi, at en plads i bestyrelsen også forpligter til, at man arbejder ud fra den vedtagne strategi 6.4, der blandt andet indebærer, at Brøndby senest i 2019 skal have en sund økonomi med sorte tal på bundlinjen. Det har Jan Bech Andersen heldigvis også udtrykt sig positivt om.”

 

Brøndby Supporters Trust – Sammen om Brøndby

10 01, 2017

Udmelding vedrørende resultatet af Jan Bech Andersens købstilbud

By | tirsdag, 10 januar, 2017|Arrangementer|0 Comments

cropped-logo_256px.png

I formiddag meldte Brøndbyernes IF Fodbold A/S et foreløbigt resultat af Jan Bech Andersens pligtmæssige købstilbud ud. Endnu er resultatet altså kun foreløbigt, men det ventes, at Jan Bech Andersen kommer til at købe aktier for yderligere 18 millioner kroner og dermed erhverve sig 12,7 procent mere af den totale aktiekapital.

Dermed når han op på at eje 52,4 procent af aktierne i klubben, og således er aktiemajoriteten ikke længere på småaktionærernes hænder. Som en forening, der ønsker at fremme fanindflydelse i Brøndby IF, havde Brøndby Supporters Trust håbet på, at flertallet af klubbens aktier fortsat havde været på småaktionærernes hænder, men selvom det ikke længere er tilfældet, er der alligevel nogle omstændigheder ved resultatet, vi gerne vil kommentere.

Som det tidligere har været nævnt, var Jan Bech Andersen forpligtet af børsreglerne til at afgive dette tilbud. Han valgte at sætte købsprisen til den absolut lavest mulige kurs, hvilket fik klubbens bestyrelse til at fraråde at takke ja til tilbuddet med den begrundelse, at det rent økonomisk var for dårlig en investering. Den vurdering var BST naturligvis enige i, ikke mindst fordi Jan Bech Andersens købstilbud tydede på, at han heller ikke selv var interesseret i at overtage flere aktier end de 39,7 procent, han stod med efter den seneste aktieemission.

Man kan altså ikke som sådan laste Jan Bech Andersen, at han nu står med aktiemajoriteten i Brøndby IF. Og vi noterer os med glæde, at han har meldt ud, at han bakker op om den økonomiske ansvarlighed i Strategi 6.4, da han altså også fremover vil spille en central rolle i klubben.

Samtidig mener vi, at arbejdet med at sikre fansenes stemme i Brøndby IF nu er blevet endnu vigtigere. Det arbejde vil vi fortsat gerne stå i spidsen for, og hvis du vil støtte op om det, håber vi, at du har lyst til at melde dig ind i foreningen, hvor du også kan blive aktiv og gøre en direkte forskel. Du kan se dine muligheder for at bakke op om BST her: https://www.brondbytrust.dk/vaer-med/

 

Brøndby Supporters Trust – Sammen om Brøndby

21 01, 2016

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. januar 2016

By | torsdag, 21 januar, 2016|Referater fra bestyrelsesmøder|0 Comments

Det var det første bestyrelsesmøde i det nye år, og det første møde siden vi fik valgt to nye repræsentanter ind i bestyrelsen. Derfor gik en del af mødet med, at alle blev sat ind i, hvad der er sket i BST siden sidst.

Vi har blandt andet haft et møde med Søren Vadmand. Vi har lovet ham, at lave et oplæg omkring, hvad der kan få flere mennesker til at komme på stadion. Vi snakkede også med ham om, at åbne en fanbod under Sydsiden. Vi fik ikke umiddelbart lov, men vi udvikler et oplæg omkring fanboden og håber, at vi får lov at have boden i en prøveperiode.

Det kommercielle fanråd er kommet i gang, og har haft sit første møde. Overskriften for det kommercielle fanråd er også flere tilskuere på stadion.

Vi brugte derfor en del af mødet på at debattere hvordan vi mener, at vi kan få flere på stadion.

Vi vil gerne undersøge: Hvad efterspørger folk? Hvorfor har folk ikke sæsonkort? Er der andre grunde til at have sæsonkort end om det kan betale sig økonomisk? Hvorfor er der svenske klubber, der ikke er tæt på at vinde mesterskabet, som har udsolgt af sæsonkort.

Derudover er vi i gang med at lave en analyse af, hvordan Brøndby de sidste par år har klaret sig finansielt i forhold til de andre klubber i Superligaen.

På mødet vendte vi også muligheden for at opstarte en podcast. Et af vores mål i BST er netop at være debatskabende, hvilket en podcast vil give mulighed for. Samtidig er det et medie, der ikke kræver så meget for at komme i gang. Til gengæld kræver det nogle journalister, så udsendelserne kommer til at være værd at lytte til. Vi vil undersøge muligheden for at finde ressourcerne til at få det op og køre.

Derudover bestemte vi os for, at gå i gang med at opdatere vores hjemmeside.

Sidst, men ikke mindst vedtog vi en arbejdsplan for foråret 2016 og nedsatte arbejdsgrupper til at varetage de forskellige opgaver.

– Bestyrelsen i Brøndby Supporters Trust

30 11, 2015

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling

By | mandag, 30 november, 2015|Referater fra bestyrelsesmøder|0 Comments

Dagsorden

  1. Valg af referent
  2. Valg af dirigent
  3. Behandling af indkomne forslag
  4. Valg til bestyrelsen jf. §6
  5. Eventuelt

Valg af referent
Sofie Westphal

Valg af dirigent
Frederik Gjørup

Behandling af indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer:

§6 Bestyrelsen
Forslag til tilføjelse:
Stk. 8. Hvis bestyrelsen ikke er fuldtallig kan bestyrelsen selv indsupplere medlemmer, der sidder indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer herfor i sin forretningsorden.

Forslaget er enstemmigt vedtaget.

Valg til bestyrelsen

Nicolai Ramskov Nielsen og Daniel Bilgrav Pedersen stiller op.

De er enstemmigt valgt ind i bestyrelsen.

11 11, 2015

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

By | onsdag, 11 november, 2015|Indkaldelser til generalforsamling|0 Comments

Tre medlemmer har måtte stoppe i bestyrelsen og derfor afholder vi en ekstraordinær generalforsamling, så vi kan få fyldt bestyrelsen op med friske kræfter.

Tid og sted

Den 25. november klokken 18.00 – 18.30
i Hytten på Gammel Kirkevej 1
2605 Brøndby

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. behandling af indkomne forslag.
3. Valg til bestyrelsen jf. § 6.
4. Eventuelt.

Hvem kan deltage?
Alle medlemmer, der har betalt kontingent til BST, kan deltage og stemme på generalforsamlingen.

Vil du stille op til bestyrelsen?
Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen skal du være medlem af BST, have betalt dit kontingent og være fyldt 18 år. Hvis du ønsker at stille op inden generalforsamlingen, kan du sende en mail med information om dig selv, og din motivation for at stille op til kontakt@brondbytrust.dk. Du kan også bare stille op på selve dagen.

Deadlines:
Andre indkomne forslag til foreningen: 17. november
Forslag til vedtægtsændringer: 15. november

Alt sendes til: kontakt@brondbytrust.dk.

 

Åbent bestyrelsesmøde

Efter den ekstraordinære generalforsamling afholder vi et åbent bestyrelsesmøde. Hoveddelen af mødet er en workshop, og derfor kan alle deltage på ligefod – hvad enten man er en del af bestyrelsen eller medlem af foreningen.
Det åbne bestyrelsesmøde foregår fra ca. 18.45-20.30.

 

Du kan stadig nå at blive medlem!

Hvis du gerne vil deltage i generalforsamlingen, men endnu ikke er medlem af BST, kan du sagtens nå at melde dig ind og dermed kunne deltage. Du kan blive medlem på to måder:

Bliv medlem af BST
Du melder dig ind gennem vores online platform: https://community.brondbytrust.dk/
Du kan blive medlem fo kun 20 kroner om måneden eller 200 kroner om året.

Bliv kombi-medlem af BST og BS
Du kan også blive kombi-medlem af Brøndby Supporter Trust og Brøndby Support. Det koster 325 kroner om året, og du sparer altså 50 kroner i forhold til, hvis du melder dig ind i de to foreninger seperat. Du bliver kombi-medlem gennem Brøndby Supports hjemmeside: http://brondbysupport.dk/index.php?option=com_newmember

Vi håber at se en masse af jer den 25. november!

12 10, 2015

Referat fra bestyrelsesmødet den 8. oktober 2015

By | mandag, 12 oktober, 2015|Referater fra bestyrelsesmøder|0 Comments

En stor del af mødet gik med, at diskuterer klubbens finansielle situation. Vi mener ikke, at klubbens mål og midler stemmer overens. Palermosagen understreger det. Hvis klubben bare havde lånt de penge de regnede med at få af Palermo kunne man argumenterer sig ud af det. Men klubben har lånt dobbelt så mange penge, hvilket må tolkes som et økonomisk dårligt tegn.

I BST er vi af den overbevisning, at målet om en bæredygtig økonomi skal prioriteres over målet om at blive mestre i 2017. Ikke at vi ikke ønsker, at Brøndby igen skal blive mestre, men vi mener, at en bæredygtig økonomi skal være fundamentet, for kun med en bæredygtig økonomi er vi sikre på, at Brøndby kan eksisterer og kæmpe med om det danske mesterskab mange år ud i fremtiden.

Sune Blom, der er BST’s repræsentant i Brøndby IF’s bestyrelse deltog også i mødet. Vi snakkede om arbejdet i bestyrelsen – blandt andet om det kommercielle fanråd.

Vi har længe arbejdet på, at få relanceret det kommercielle fanråd. Vi er kommet ret langt i processen og er snart klar til, at rådet holder sit første møde. Rådet skal samlet bestå af 10 medlemmer, og har en styregruppe bestående af Brøndbys kommercielle direktør Henrik Bartholdy, fankoordinator Lasse Bauer og BST’s repræsentant Kasper Linnemann. Derudover vil rådet etablerer arbejdsgrupper, hvor andre interessenter kan deltage. Formålet med at oprette et kommercielt fanråd i Brøndby IF er at have én samlet platform til at diskutere forbedring og optimering af match day-activities, samt have en konstruktiv dialog om kommercielle emner med et lidt mere langsigtet strategisk perspektiv. Det kan f.eks. være valg af hovedsponsor eller salg af stadionnavn.

Til mødet snakkede vi også om et samarbejde mellem Bet25, klubbens hovedsponsor, og BST. Blandt andet vil Bet25 gerne donere 2 loungepladser til BST, og vi arbejder på, at udvikle et koncept til en konkurrence, så de to pladser kan blive udloddet blandt foreningens medlemmer.

Derefter diskuterede vi muligheden for, at BST kan blive godkendt som en almennyttigforening. Det vil kræve at vi i løbet af 2016 får solgt 100 fanaktier a 200 kroner og derudover at foreningens formål bliver anerkendt som almennyttige. Det er noget vi vil gå videre med.

–       Bestyrelsen i Brøndby Supporters Trust