Aktive ejere af Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndby Supporters Trust (BST) er en forening for alle med et blå/gult hjerte. Vi arbejder for, at det brede fællesskab omkring Brøndby IF engageres i ejerskabet og styringen af Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S.

Vi er aktive ejere, fordi vi har en holdning til, hvordan den moderne fodboldklub anno 2015 skal se ud, og fordi vi aktivt forsøger at påvirke klubben i den retning. Udgangspunktet for BST’s arbejde er, at vi som modsvar til klubbens langvarige krise ønsker en åben, økonomisk ansvarlig og demokratisk styring af Brøndby IF – baseret på det brede fællesskab.

Over det meste af Europa vinder Supporters Trusts frem. Bevægelsen er et modsvar til det voksende antal klubber, der hverken kan håndtere økonomi eller værdier.

 

Ejerskab og repræsentant i Brøndby IF’s bestyrelse

BST har ved aktieemissionerne i 2013 købt 347.616 aktier klubben, og som medlem bliver du derved en del af ejerskabet af Brøndby IF. BST investerer stadig sit overskud i Brøndby IF.

BST’s medlem i bestyrelsen betyder, at vi har mulighed for at bringe vores visioner og holdninger med til bordet, når de vigtigste beslutninger skal træffes.

 

Den debatskabende offentlige stemme

BST ønsker at være meningsdannende og fungere som fællesskabets offentlige stemme. BST afholder forskellige debatskabende arrangementer såsom konferencer og fyraftensmøder. Vi ønsker at diskutere nye strategier for udviklingen af klubben, så vi kan bistå ledelsen med fællesskabets syn på udviklingen af Brøndby IF.

Det er værdifuldt for styringen af Brøndby IF, at fællesskabet omkring klubben forholder sig kritisk til, hvordan klubben styres. BST vil derfor bidrage med nye perspektiver på, hvordan man skaber den bedste fodboldklub og -forretning. Vi vil komme med nye perspektiver, der kan skubbe Brøndby IF og dansk fodbold fremad på en bæredygtig måde og dermed undgå, at vores klub igen havner i en økonomisk krise.

 

Mulighed for at gøre en forskel

BST er en demokratisk organisation, der arbejder ud fra ideen om ét medlem – én stemme. Alle har derfor mulighed for at få indflydelse i organisationen på lige fod – uanset om du har aktier, kommer fast på stadion eller ser fodbold i sofaen.

 

Læs mere om Brøndby Supporters Trust ved at klikke her