Hvorfor skal du give din fuldmagt til BST?

Er du aktionær i Brøndby IF, så har du gennem Brøndby Supporters Trust muligheden for at bringe dine stemmer i spil og dermed opnå indflydelse på klubbens fremtid.

Du kan selvfølgelig selv møde op på klubbens generalforsamlinger og lade dine stemme gælder, men alternativt kan du give os fuldmagt til at råde over stemmeretten, der knytter sig til dine aktier. Dermed vil du bidrage til at gøre BST til en handlekraftig aktionærforening og styrke kampen for en bæredygtig fodboldklub – drevet af en ledelse, som vægter ansvarlighed, åbenhed, professionalisme og fællesskab højest.

I BST kæmper vi for:

  • at bestyrelsens prioriteter afspejler fans og aktionærers prioriterer
  • at ledelsen vælges ud fra kompetencer frem for personlige relationer og vennetjenester
  • at klubben kommunikerer åbent og ærligt med alle dele af fællesskabet omkring klubben
  • at ledelsen tænker langsigtet og driver forretninger ud fra velfunderede
    strategiske og økonomiske planer

Sådan gør du

Det er nemt og uden risiko at give fuldmagt over stemmeretten til dine aktier
til BST. Du har to muligheder for at give fuldmagt til BST:

  1. Giv en vedvarende fuldmagt til BST
  2. Giv en fuldmagt specifikt til den enkelte generalforsamling

 

Giv en vedvarende fuldmagt til BST

En vedvarende fuldmagt vil give BST det stærkeste mandat, da den giver BST mulighed for at råde over dine aktiers stemmeret uden at skulle forny den løbende. En vedvarende fuldmagt løber så længe, du ønsker. Du kan altid skrive til os og trække den tilbage.

Hvis du ønsker at give BST en vedvarende fuldmagt, skal du downloade dette dokument:

Fuldmagt

Fuldmagten skal udfyldes og underskrives. Herefter skal den scannes, eller du kan tage et billede af den og, og sende den til os på kontakt@brondbytrust.dk. Har du problemer med at afgive fuldmagt, så kontakt os på samme mail.

 

Her er et eksempel på, hvordan du udfylder en fuldmagt til BST

bstfuldmagt-eksempel

Det er dog vigtigt, at din fuldmagt – modsat vores eksempel – er underskrevet.

 

Giv fuldmagt specifikt til næste generalforsamling

En fuldmagt rettet specifikt mod en generalforsamling giver BST mulighed for
at repræsentere dine stemmer ved denne ene begivenhed.

Det betyder, at du løbende skal forny fuldmagten, hvis du ønsker repræsentation
af BST. Det betyder også, at vi i det langsigtede arbejde står svagere, da det er
usikkert, hvor mange aktionærer foreningen repræsenterer.

En fuldmagt til en specifik generalforsamling gives via Brøndbys aktionærportal.
Vi vil lægge et link op, når vi nærmer os næste generalforsamling i Brøndby IF.

 

Husk, at du altid kan trække din fuldmagt tilbage, og at en fuldmagt ikke betyder,
at du forærer dine aktier til BST.